Literatúra

pochádza z latinského slova litera – písmeno.

(písomníctvo, slovesnosť alebo slovesná tvorba)

Literatúra v širšom zmysle je súhrn všetkých písomných zaznamenaných textov. V užšom zmysle je to umelecká literatúra – beletria.

 

Klasifikácia literatúry

Podľa funkcie: a) umelecká literatúra - krásna literatúra: písané texty zamerané na vyvolanie estetického účinku u čitateľa. Zaraďuje sa sem aj ľudová slovesnosť. Pojem beletria bol pôvodne rovnoznačný s umeleckou literatúrou, dnes označuje len umeleckú prózu.

                     b) vecná literatúra: ostatná literatúra

Podľa pôvodu: slovenská, nemecká, anglická 

Podľa vývinu: stredoveká, romantická, súčasná

Podľa iných kritérií: literatúra faktu, literatúra pre deti a mládež...