Vlastná skúsenosť

je veľkým bohatstvom, pretože až ona zhodnocuje naše vedomosti.

Vedomosti môžeme druhému dať,

ale skúsenosť si musí každý vykúpiť vlastným potom, vlastnými mozoľmi.

Iba skúsenosťami prichádzame k vlastnému názoru na veci...

A iba tí, ktorí sa na veci dívajú vlastnými očami, majú vyhliadku na úspech.

 

Nechoď tadiaľ, kadiaľ vedie cesta... Vykroč tadiaľľ, kde cesty niet a zanechaj za sebou stopu.

BACON

 

PER PERDUA AD ASTRA - Cez prekážky za hviezdou 

 

DÁVAJ POZOR

Dávaj pozor na svoje myšlienky, stanú sa slovami.

Dávaj pozor na svoje slová, stanú sa činmi.

Dávaj pozor na svoje činy, stanú sa zvykmi.

Dávaj pozor na svoje zvyky, stanú sa charakterom.

Dávaj pozor na svoj charakter, stane sa tvojím osudom.