Periodizácia dejín slovenskej literatúry

STARŠIA SLOVENSKÁ LITERATÚRA: stredoveká (800-1500)

                                                               humanizmus a renesancia (1500-1650)

                                                               barok (1650-1780)

NOVŠIA SLOVENSKÁ LITERATÚRA:  klasicizmus a preromantizmus (1780-1840)

                                                               romantizmus (1840-1850)

                                                               od romantizmu k začiatku realizmu (1850-1880)

                                                               realizmus (1880-1918)

                                                               slovenská literárna moderna (1905-1918)

                                                               medzivojnová literatúra (1918-1945)

                                                               súčasná literatúra (1945)