Bájka je krátky epický žáner, ktorý má starobylý pôvod. Najstaršie bájky vznikli v staroindickej literatúre - tzv. Bidpajové bájky

POSTAVY V BÁJKACH

zvieratá, rastliny, predmety, ktoré konajú, hovoria a majú také vlastnosti ako ľudia. Autori svoje postavy zosmiešňujú, upozorňujú na ľudské nedostatky ich zveličovaním.

Zvieratá sú nositeľmi ustálených vlastností: líška je prešibaná a falošná, vlk pažravý a hlúpy, slon obozretný, sova múdra.

Na zvieratách môžeme pozorovať svoje chyby, a s úsmevom prijať pravdu, ktorú nám nemilosrdne ukazujú. Nerozumné zvieratá pripomenú mravy rozumnému človeku.

 

Cieľ bájky

  • vysmievať sa zlým ľudským vlastnostiam (hlúposť, neznášanlivosť, samoľúbosť, závisť) za pomoci SATIRY (satira - ostrý, uštipačný výsmech)
  • podať tým nejaké mravné ponaučenie, ktoré býva na konci alebo na začiatku humorne vyrozprávaného príbehu

 

Bájky môžu mať podobu:  prozaickú – neveršovanú a poetickú - veršovanú

Bájka využíva mnohé umelecké jazykové prostriedky - nepriame pomenovanie a personifikáciu (zosobnenie)

Autor bájky nevyslovuje svoj názor priamo. Využíva umelecký jazykový prostriedok, ktorý mu umožňuje vyjadriť sa obrazne – nepriamo, utajene. Tento umelecký jazykový prostriedok sa nazýva ALEGÓRIA –inotaj (skrytý zmysel). 

 

ZNÁMI AUTORI BÁJOK

  • Ezop - starogrécky autor bájok
  • Jean de La Fontaine - francúzka literatúra
  • I. A. Krylov - ruská literatúra
  • J. Záborský – slovenská literatúra

 

EZOP

Patrí dodnes k najznámejším bájkarom. Pôsobil v Grécku asi v 6. storočí pred Kristom. Jeho tvorba sa spočiatku prednášala len ústne a zozbieral ju až v 3. storočí pred Kristom Demetrios Falérsky. Autorom latinského veršovaného spracovania je Phaedrus.

  • narodil sa pravdepodobne ako otrok v Sardách v Malej Ázii
  • neskôr žil v Aténach a na ostrove Samos, zomrel v Delfách
  • za svojho života veľa cestoval
  • iné zdroje uvádzajú, že bol mrzák a fyzicky chorý (pravdepodobnejšia je asi tá druhá verzia, lebo ho ako asi fyzicky chorého nezabili, ale nechali žiť, pretože bol vzdelaný, možno ako pisár. V tej dobe si bohatí ľudia najímali alebo kupovali vzdelaných otrokov) 

Viac Ezopových bájok si môžte prečítať tu:

https://web.klasici.sk/view.php?cisloclanku=2007060221