FAMILY MEMBERS - Členovia rodiny

 

mum and dad - mamka a ocko

mother and father - mama a otec        grandmother and grandfather - babka a dedko

parents - rodičia                                    grandparents - starí rodičia

 

sister - sestra            daughter - dcéra

brother - brat            son - syn

children - deti

 

Pri videách pribudla nová pesnička s touto slovnou zásobou.