Pozdravy

Hello - Ahoj

Goodbye - Dovidenia

 

 

Zoznamujeme sa

What´s your name? (Ako sa voláš?)          My name is Peter. (Volám sa Peter.)

Nice to meet you. (Teší ma.)

How are you?  (Ako sa máš?)                      I´m fine, thanks. (Mám sa dobre, ďakujem.)          

What´s this? (čo je to?)                              It´s a cat. (To je mačka)

 

                              

                                             

OSOBNÉ ZÁMENÁ

  • I am = ja som                                                  a girl – dievča    a  boy – chlapec
  • He is = on je                                     
  • She is = ona je

 I am a girl. (Ja som dievča.)   He is a boy. (On je chlapec.)   She is a girl. (Ona je dievča.)

 

 

PRÍDAVNÉ MENÁ             happy – šťastný;                                               sad – smutný

                                           big – veľký;                                                       small – malý