STAND UP           Postav sa.                      OPEN YOUR BOOK        Otvor si knihu

COME HERE        Príď sem.                       CLOSE YOUR BOOK      Zatvor si knihu

SIT DOWN           Sadni si.                        PICK UP YOUR PEN       Vezmi si pero

COME TO THE BLACKBOARD        Príď k tabuli.

 

SAY...   Povedz                                         WRITE    Napíš

 

NOD YOUR HEAD        Kývaj hlavou            HANDS UP/DOWN        Ruky hore/dole

CLAP YOUR HANDS    Tlieskaj rukami        JUMP                               Skáč

STAMP YOUR FEET      Dupaj nohami