BUS-DRIVER  vodič autobusu           DENTIST      zubár

SINGER          spevák/speváčka

ACTOR          herec                            ACTRESS     herečka

 

Precvičiť si krátke vety typu: My mum is a teacher. My dad is a judge. My brother is a student... 

(Spojiť členov rodiny + povolanie do krátkej vety)