Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.

Jozef Štolc

 

Symbol spojenia nášho je reč naša národná, heslo našej vôle života.

Ľ. Štúr

 

Slavus sum, et si in cathedra Petri forem, slavus ero. (Slovák som, a keby som sa aj na stole Petrovom ocitol, Slovákom ostanem.

Alexander Rudnay, Arcibiskub Ostrihomský

 

... tu ňejde len o reč jako reč, ale o život kmeňa slovenskjeho, ktorí svojím duchom a svojou rečou sa krjesiť musí... Slovenčina a život nášho kmeňa, to je jedno.

Ctibor Zoch

 

Slovo je šťastím i tragikou, výrazom ľudského života, sám život.

Pavel Bunčák