PRÍSLOVKY - ADVERBIÁ

 • neohybný slovný druh
 • plnovýznamové  slová, ktoré vyjadrujú okolnosť alebo vlastnosť deja.

 

KLASIFIKÁCIA PRÍSLOVIEK

Miesta – kde? kam? odkiaľ?

vonku, tu, naokolo, blízko, dnu, zhora, navôkol, odtiaľ, vpravo, von, domov

Času - kedy? dokedy? odkedy? ako dlho?

zajtra, stale, zrána, dozajtra, večnosť, naveky, navždy, minule, predpoludním, chvíľu, donekonečna, dávno

Spôsobu – ako? akým spôsobom?

rýchlo, správne, pokojne, úhľadne, pomaly, dobre, skoro, hlasno, výborne, vysoko, dozlata, plynule, vzájomne, veľmi

Príčiny - prečo? načo? začo?

úmyselne, náhodou, náročky, nadarmo, zámerne

 

Príslovky môžu vznikať aj z iných slovných druhov:

 1. z prídavných mien pomocou slovotvorných prípon – o, - e, - y - poctivo, usilovne, anglicky
 2. z podstatných mien – večer, náhodou
 3. z predložky + pods. mena (píšeme ich spolu) - naoko, spamäti
 4. z predložky + príd. mena (píšeme ich spolu alebo osobitne) - na bielo/nabielo, dobiela/do biela
 5. zo slovesa – ležmo, idúcky
 6. z inej príslovky – dodnes

 

STUPŇOVANIE PRÍSLOVIEK

 1. pravidelné - príslovky odvodené z akostných prídavných (jasno, príjemne, pomaly)

základný stupeň – milo

druhý stupeň       – milšie

tretí stupeň           – najmilšie

 1. nepravidelné –mení sa koreň slova (dobre, zle, pekne, veľmi, málo, veľa, ďaleko, skoro)

základný stupeň  – dobre

druhý stupeň        – horšie

tretí stupeň         -  najhoršie

 

Pri stupňovaní nastávajú zmeny v koreni slova:

blízko - bližšie, najbližšie (z/ž)

nízko - nižšie, najnižšie

mäkko – mäie, najmäie (k,ok vypadáva)

hlboko – hlbšie, najhlbšie

 

Čo určujeme pri príslovkách:  druh a stupeň

(najrýchlejšie – príslovka spôsobu, 3. stupeň)

 

PÍSANIE PRÍSLOVIEK

1.vždy krátka prípona – pekne, anglicky, zdravo

2. písanie dovedna – príslovky, ktoré vznikli z predložky a pods. mena:      

s-, na-, nad-, málo-, dolu- + pods. meno (sčasti, naprostriedku, nadránom, zrána, podvečer, donedávna, doluznačky)

 

!!! Medzi predložku a slovo sa nedá už nič vložiť!!!

Vidí ho dennodenne. Svätosväte jej to sľúbil. Zriedkakedy sa objaví.

 

3. písanie osobitne – príslovky vyjadrené slovesami hovoriť, rozprávať, písať, poznačiť si, zaznamenať

spájame vždy s predložkou “po” (hovoriť po anglicky, písať po španielsky

- osobitne píšeme aj niektoré výrazy: na nerozoznanie, na nepoznanie, na neuverenie, do zúfania, do omrzenia, bez prestania

4. písanie so spojovníkom -   široko-ďaleko                            zôko-lvôkol

                                                      sem-tam                                    hore-dole

                                                      chtiac-nechtiac                          zoči-voči

                                                      voľky-nevoľky                            krížom-krážom

 

PRÍSLOVKY A ČASTICE

 • príslovky dobre, skôr, veľmi a pod. sa môžu stať časticami:

Príslovky:          Bolo mi dobre.               Príď skôr.                               Veľmi sa jej to páči.

Častice:             Dobre, nezabudnem.     Je skôr žltý ako oranžový.      Veľmi si ju nevšímal.

 

PRÍSLOVKY A CITOSLOVCIA

 • príslovky sa môžu stať aj citoslovcami ( sú oddelené od ostatnej časti vety čiarkou)

Príslovky:           Výborne sa mu darí. Choď dočerta.

Citoslovce:         Výborne, tak to má byť. Dočerta, ako to mám urobiť.

Príslovky.doc (59,5 kB)