V súťaži Hviezdoslavov Kubín sa umiestnila na 2. mieste "0

09.03.2012 19:57