HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

15.12.2011 19:40

Začnite si hľadať vhodnú poéziu alebo prózu na prednes. Triedne kolo sa uskutoční 9. 2. 2012, školské kolo - 20. 2. 2012.